Avizare-Autorizare

   Vă informăm:

          Începând cu data de 04.03.2019 depunerea și ridicarea documentațiilor întocmite în vederea emiterii avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și/sau protecție civilă se va face pe strada Avram Iancu nr.2, localitatea Baia Mare, județul Maramureș.


Program de lucru cu publicul
Luni: 8:30-18:30 şi Marţi-Vineri: 8:30-16:30

În conformitate cu OMAI 129/2016, documentaţia  poate fi depusă şi în format electronic  însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare, în timpul programului de lucru menţionat mai sus.

Documentaţia tehnică în format electronic, depusă în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, poate fi:

  • scanată, însoţită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului;
  • în format *.pdf sau alte formate, însoţită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului şi a factorilor care au contribuit la elaborarea documentaţiei (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici etc.)

Acestea vor fi transmise pe următoarea adresă de e-mail : avizare@isumm.ro.

   Vă informăm:

          Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro, la secțiunea Informații publice – Transparență decizională a fost postat: Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Documente specifice Avizare/Autorizare

Legislație

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu

ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

Listă autorizații de securitate la incendiu

Depunere și ridicare documentatie avizare-autorizare

Începând cu data de 04.03.2019 depunerea și ridicarea documentațiilor întocmite în vederea emiterii avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și/sau protecție civilă se va face pe strada Avram Iancu nr.2, localitatea

Cereri tip AVIZARE AUTORIZARE

H.G.R.-nr-571-din-2016-pentru-aprobarea-categoriilor-de-constructii-si-amenajari-care-se-supun-avizarii-si-sau-autorizarii-privind-securitatea-la-incendiu O.M.A.I.-nr-129-din-2016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-avizarea-si-autorizarea-de-securitate-la-incendiu-si-protectie-civila model-cerere-de-emitere-a-acordului-pentru-organizarea-jocului-de-artificii-cu-articole-pirotehnice model-cerere-pentru-emiterea-autorizatiei-de-protectie-civila model-cerere-pentru-emiterea-autorizatiei-de-securitate-la-incendiu model-cerere-pentru-emiterea-avizului-de-protectie-civila model-cerere-pentru-emiterea-avizului-de-securitate-la-incendiu-pentru-amplasarea-in-parcela model-cerere-pentru-emiterea-avizului-de-securitate-la-incendiu model-fisa-tehnica-aviz-plan-de-interventie model-opis-cu-documentele-depuse-pentru-eliberarea-avizului-autorizatiei-de-securitate-la-incendiu-si-de-protectie-civila  

Legislatie Avizare-Autorizare

Legea 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor HG 560 din 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor