Formulare tip

Modele de cereri pentru emiterea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă, conform Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 180 din 29 noiembrie 2022

(cererile pentru emiterea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu sau de protecţie civilă se înaintează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș, în a cărui competenţă intră soluţionarea acestor acte)