Pregătire elevi/studenți

Model Protocol de colaborare cu institutiile de invatamant

Educația preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și secundar privind apărarea împotriva incendiilor

Educația preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și secundar privind dezastrele

Ordinul nr. 3.825 din 03.06.2013 pentru aprobarea regulamentelor concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”

Regulamentul de organizare și funcționare a cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața” 

Ordin 5567 din 07.10.2011 – cu modificarile si completarile ulterioare