Pregătire intervenție și reziliența comunităților

Ordinul prefectului nr. 78 din 22 ianuarie 2024 privind aprobarea Planului de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2024

Extras UAT – Planul pregatire in domeniul situatiilor de urgenta – 18.01.2024

Extras UAT – Anexa nr. 1 – Planificarea numerica – 18.01.2024

Extras UAT – Anexa nr. 2 – Planificarea nominala – 18.01.2024

Extras UAT – Anexa nr. 3 – Planificarea prin antrenamente, exercitii, concursuri – 18.01.2024

Extras UAT – Anexa nr. 4 -Tematica orientativa de pregatire – 18.01.2024

Extras UAT – Anexa nr. 5 – Furnizori completat – 18.01.2024

Extras UAT – Anexa nr. 7 – Fisa evaluare SVSU – 18.01.2024

Extras UAT – Anexa nr. 8 – Situaţie centralizatoare privind activităţile de prevenire desfăşurate de Svsu- 18.01.2024

 

Extras institutii, op.ec. – Planul pregatire in domeniul situatiilor de urgenta – 18.01.2024

Extras institutii, op.ec. – Anexa nr. 1 – Planificarea numerica – 18.01.2024

Extras institutii, op.ec. – Anexa nr. 2 – Planificarea nominala op economici- 18.01.2024

Extras institutii, op.ec. – Anexa nr. 3 – Planificarea prin antrenamente, exercitii, concursuri – 18.01.2024

Extras institutii, op.ec. – Anexa nr. 4 -Tematica orientativa de pregatire – 18.01.2024

Extras institutii, op.ec. – Anexa nr. 5 – Furnizori completat – 18.01.2024

Extras institutii, op.ec. – Anexa nr. 6 – Fisa evaluare SPSU – 18.01.2024

Extras institutii, op.ec. – Anexa nr. 8 – Situaţie centralizatoare privind activităţile de prevenire desfăşurate de Spsu – 18.01.2024