Despre Noi

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş a fost înfiinţat la data de 15 decembrie 2004, conform H.G.R. nr. 1492/2004, prin fuziunea Grupului de Pompieri “Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş  cu Inspectoratul de Protecţie Civilă Maramureş. Inspectoratul judeţean este structura specializată destinată să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în judetul Maramureş. Face parte din forţele de protecţie ale Sistemului de Securitate şi Apărare Naţională şi din subsistemul local de management al situaţiilor de urgenţă. Pentru indeplinirea atribuţiilor specifice, inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţi ale armatei, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, filiala locală a Societăţii de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific.

Prevenirea situaţiilor de urgenţă
Activităţile de prevenire desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi de structurile din subordine reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin mijloace şi măsuri specifice.

Situaţii de urgenţă gestionate de I.J.S.U.

 • incendii,
 • cutremure,
 • inundaţii,
 • accidente,
 • explozii,
 • avarii,
 • alunecări sau prăbuşiri de teren,
 • îmbolnăviri în masă,
 • prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări,
 • eşuarea sau scufundarea unor nave,
 • căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos,
 • tornade, avalanşe,
 • eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale,
 • sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici.