SVSU-SPSU

Situația privind înființarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență

Anexa nr.10 – Situatie privind infiintarea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta1

Situatia privind infiintarea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta

Anexa nr.10 – Situatie privind infiintarea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta

Model – HCL Svsu tip V 1

Model – HCL Svsu tip V 2

Model – HCL Svsu tip V 3

Model – organigrama Svsu tip V 1

Model – organigrama Svsu tip V 2

Model – organigrama Svsu tip V 3

Model – Proiect de dispozitie stabilire norma dotare Svsu

Model – anexa la norma proprie dotare Svsu tip V1-V2-V3

Model – cerere aviz infintare Svsu-Spsu

Model – opis cu documentele depuse pentru emitere aviz Svsu-Spsu

HGR nr. 160 din 14.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnele distinctive ale personalului  serviciilor pentru situații de urgență voluntare / private

HGR nr. 1579 din 08.12.2015 privind aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare  – modificat și completat cu H.G.R. 371 din 2016

O.M.A.I. nr. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență

O.M.A.I. nr. 236 din 02.10.2015 – Regulament privind organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență

OMAI nr. 75 din 27.06.2019 – Criterii performanță Svsu-Spsu