Extras Planul pregatire in domeniul situatiilor de urgenta – institutii-op.economici – 21.01.2021

Extras Planul pregatire in domeniul situatiilor de urgenta – institutii-op.economici – 21.01.2021

Anexa nr. 1 – Planificarea numerica – extras institutii-op.economici – 21.01.2021

Anexa nr. 2 – Planificarea nominala – extras institutii-op.economici – 21.01.2021

Anexa nr. 3 – Planificarea prin antrenamente, exercitii, concursuri – extras institutii-op.economici – 21.01.2021

Anexa nr. 4 -Tematica orientativa de pregatire – extras institutii-op.economici – 21.01.2021

Anexa nr. 5 – Furnizori completat – extras institutii-op.economici – 21.01.2020

Anexa nr. 6 – Fisa evaluare SPSU – extras institutii-op.economici – 21.01.2021

Anexa nr.8 – Situaţie centralizatoare privind activităţile de prevenire desfăşurate de Spsu

Anexa nr. 9 – declaratie proprie raspundere zadarnicire combatere virus Sars-Cov-2.jpg