PROROGARE TERMEN

Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017. Conform prevederilor legii nr. 146/2017 privind aprobarea OUG nr. 17/2016 pentru modificarea și completarea legii nr.307/2016 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017.  Până la această dată, cei care dețin obligația obținerii acestui act administrativ nu vor fi sancționați contravențional, pentru nedeținerea aceastuia.
În primele 6 luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 158 solicitări în vederea emiterii avizelor de securitate la incendiu și a altor 91 solicitări pentru eliberarea autorizațiilor de securitate la incendiu.

          În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor în teren, la nivelul județului Maramureș au fost emise 40 avize de securitate la incendiu și 35 autorizații de securitate la incendiu.

De asemenea, în perioada 01.01-30.06.2017, inspectorii de prevenire au derulat 35 de acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat amenzi în cunatum de 5000 lei.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 72 de cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.