Drepturile personalului disponibilizat

REGLEMENTĂRI LEGALE IN VIGOARE PRIVIND DREPTURILE CE VOR FI STABILITE, ACORDATE ŞI ACHITATE PERSONALULUI DISPONIBILIZAT
Cadrele militare prevăzute la art. 1, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 54 din 16 iunie 2011 şi anume cele ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională vor beneficia de drepturile prevăzute în Legea cadru 284/2010 şi O.U.G. 54/2011.

Persoanele desemnate de a intermedia relaţia între instituţie şi personalul supus reorganizării:

  • Maior Muresan Mariana – Şef birou resurse umane
    • telefon fix: 0262 21121;
    • telefon mobil: 0729 039457.
  • Plt.adj Obis Cristina – Subofiter tehnic principal resurse umane
    • telefon fix: 0262 211212;
    • telefon mobil: 0729 039457.