Post vacant – ofiţer specialist II la Biroul Resurse Umane

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti’’ al judeţului Maramureş, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 87, organizează recrutarea şi selecţia în vederea ocupării prin mutare a postului vacant de ofiţer specialist II la Biroul Resurse Umane. Selecţia se va face din rândul personalului militar şi poliţienesc din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor care îndeplineşte cerinţele postului şi doreşte să ocupe această funcţie, prevăzută cu gradul de locotenent-colonel.