Anunt verificare indeplinire conditii studii necesare pentru ocuparea posturilor de ofiteri

Pentru verificarea îndepliniri cerinței privind studiile necesare ocupării  posturilor de ofițeri prevăzute în anunțurile publicate, candidații vor avea în vedere Anexa 1 – Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii din H.G. 493 din 2013 (*actualizată).