Extras Plan de pregătire în anul 2020 – pentru operatorii economici cu sursa de risc incluşi in PAAR