Intervenție

 

Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta executa ,cu forte si mijloace proprii sau in cooperare, misiuni de:

 • instiintare, avertizare, alarmare;
 • recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire;
 • cautare, salvare;
 • descarcerare, deblocare;
 • prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta;
 • stingere incendii;
 • depoluare;
 • protectie N.B.C. si decontaminare;
 • filtrare si transport de apa;
 • iluminat;
 • asanare de munitie neexplodata;
 • protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural;
 • acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate;
 • alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;

Centrul Operational Judeţean are urmatoarele atributii principale:

 1. efectueaza activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din competenta;
 2. monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele comitetului pentru situatii de urgenta si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie, propunand, in conditiile legii, instituirea starii de alerta;
 3. elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;
 4. face propuneri comitetului pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;
 5. urmareste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 6. asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;
 7. centralizeaza solicitarile privind necesarul de resurse pentru indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si in timpul situatiilor de urgenta, si le inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
 8. asigura transmiterea mesajelor de instiintare primite catre structurile din subordine, cele cu care colaboreaza si catre autoritatile locale;
 9. evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc;
 10. gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;
 11. desfasoara activitati in domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;
 12. indeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise in baza prevederilor legale.