I.G.S.U şi E.ON România – Împreună pentru siguranţă

 În ultimii doi ani şi jumătate, peste 1.260 de persoane au fost victime ale incendiilor, din care 152 au fost copii;

 În fiecare săptămână, un copil devine victimă a incendiilor;
Cele mai multe incidente au fost provocate de improvizaţii ori de utilizarea defectuoasă a mijloacelor de încălzire şi a instalaţiilor electrice;
Prin campanii comune de informare, I.G.S.U şi E.ON România îşi propun să conştientizeze cetăţenii asupra riscurilor la care se expun dacă nu cunosc şi nu respectă regulile de siguranţă privind utilizarea surselor de energie.
 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) şi E.ON România au încheiat, joi, 6 septembrie 2012, un protocol de colaborare privind derularea în comun a unor campanii de informare, prevenire şi conştientizare a cetăţenilor asupra pericolelor la care sunt expuşi în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Protocolul, al cărui obiectiv principal este reducerea numărului incidentelor şi, implicit, al victimelor, este primul de acest fel încheiat între I.G.S.U. şi o companie din sectorul energetic din România. Statisticile I.G.S.U. arată că, anual, sute de persoane şi-au pierdut viaţa în incendii, intoxicaţii cu monoxid de carbon sau ca urmare a exploziilor. Din cele circa 40.000 de incendii produse în România în perioada 01.01.2010 – 31.07.2012, mai mult de jumătate (56%) au avut loc în locuinţe şi gospodării, iar din cele 1.263 de victime ale acestor incidente, 152 au fost copii. „Asemenea situaţii extraordinare şi nefericite nu pot să nu atragă atenţia asupra importanţei de a respecta cu stricteţe normele de siguranţă. Consecinţele pot fi extrem de severe şi pot distruge viaţa noastră şi a familiilor noastre. Încheierea parteneriatului cu I.G.S.U. reprezintă pentru compania noastră un pas major în cadrul eforturilor depuse constant în ultimii ani pentru prevenirea şi reducerea numărului evenimentelor tragice”, spune Frank Hajdinjak, Director General al E.ON România. Cauzele acestor evenimente sunt multiple, începând de la manevrarea necorespunzătoare a aparatelor electrice, a celor care funcţionează pe bază de gaz sau alte tipuri de combustibil, continuând cu utilizarea unor coşuri de fum fără protecţie, neetanşate sau obturate şi care nu permit evacuarea gazelor arse, până la lăsarea copiilor nesupravegheaţi în apropierea unor surse de foc deschis sau a echipamentelor electrice. În zona de activitate a E.ON Gaz Distribuţie, numai anul trecut, 23 de persoane au decedat din cauza asfixierii cu monoxid de carbon, iar alte 52 de persoane s-au aflat la un pas de moarte din acelaşi motiv. Totodată, în 2011, un număr de 5 persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 12 au avut de suferit în urma unor explozii sau incendii cauzate, în cea mai mare parte, de manevrarea greşită a aparatelor sau de improvizaţiile efectuate la instalaţiile interioare sau alimentate cu gaze naturale. „Prioritatea instituţiei pe care o manageriez este implementarea celor mai bune practici şi proceduri în vederea creşterii nivelului de securitate a celor în slujba cărora suntem necondiţionat – cetăţenii – şi bunurilor acestora. Momentul de astăzi este unul extrem de important pentru noi, îndrituindu-mă să afirm că această colaborare cu E.ON România va pune bazele unei naţiuni <ancorată> culturii preventive şi comportamentului proactiv, conturând premisele unui viitor în siguranţă”, a declarat colonel Marcel-Sorin Lucaciu, Inspector General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.). Parteneriatul dintre I.G.S.U şi E.ON România este prevăzut să se dezvolte pe mai multe componente, iar prima acţiune lansată împreună este Campania naţională de informare şi educaţie preventivă “F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”. Ideea implementării unui astfel de proiect a pornit de la o realitate susţinută de statistici şi anume faptul că cei mici au devenit, pe fondul lipsei de supraveghere, principalele victime ale incendiilor produse la locuinţe şi gospodării. Practic, în fiecare săptămână, un copil devine victimă a incendiilor. Obiectivele comune ale Parteneriatul încheiat între I.G.S.U şi E.ON România vizează conştientizarea publicului ţintă, Cetăţeanul fiind un partener extrem de important în procesul de gestionare a situaţiilor de urgenţă. Rolul său devine unul major prin însuşirea şi aplicarea informaţiilor care vin din partea instituţiilor abilitate, în special în sfera asigurării securităţii în utilizarea surselor de energie.
Despre I.G.S.U.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) a fost înfiinţat în data de 15 decembrie 2004, prin fuziunea Comandamentului Protecţiei Civile şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, ca unitate subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor. La nivel naţional, I.G.S.U. coordonează toate organizaţiile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă, în concordanţă cu principiile existente pe plan internaţional, specifice ONU, NATO, UE şi altor organisme la care România este parte.

Despre E.ON România

Grupul E.ON în România este activ pe piaţa  locală în domeniile furnizării şi distribuţiei de gaze naturale şi energie electrică, deservind 2,9 milioane de clienţi. Aria de activitate a companiilor E.ON, acoperă 20 de judeţe în partea de nord a ţării. Compania platformă, E.ON România, deţine un pachet de 51% din acţiuni la fiecare din companiile E.ON Energie România, E.ON Gaz Distribuţie şi E.ON Moldova Distribuţie.