ORDINUL PREFECTULUI nr. 25 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea planificării nominale pe categorii de personal și serii de pregătire în Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Cluj Napoca