LA DATORIE DE FESTIVALUL CASTANELOR

În acest weekend, pompierii băimăreni vor asigura măsurile de prevenire a situațiilor de urgență print intermediul unui echipaj care se va afla în spatele scenei, unde se vor desfășura concertele cu ocazia Festivalului Castanelor.

De asemenea, prin intermediul specialiștilor din cadrul Inspecției de Prevenire, pompierii vin în sprijinul cetățenilor cu măsuri de prevenire ce trebuie respectate pe timpul manifestărilor cu public numeros. Astfel, cetățenii, organizatorii și operatorii economici pe timpul manifestărilor trebuie să respecte următoarele:

  1. Să nu aprindă ziare, hârtii, brichete sau alte surse de foc deschis in apropierea materialelor combustibile (construcţii, scaune, bănci, corturi, haine, îmbrăcăminte, etc.).
  2. La aprinderea focurilor în spaţii deschise, se va asigura supravegherea acestora până la stingerea definitivă iar stingerea jarului se va face cu apă sau prin acoperirea cu pământ (depozitarea jarului de la grătarele de preparare a gustărilor calde în alte locuri decât cele special amenajate, este interzisă !).
  3. La amplasarea surselor de căldură (reşouri, radiatoare, etc) şi la utilizarea focului deschis (pentru grill) se vor respecta distanţele de siguranţă faţă de materialele combustibile (elemente de construcţie ale standurilor, corturi, gărduleţe, ambalaje pentru produse, deşeuri, etc.).
  4. Personalul angajat va fi instruit corespunzător pentru a supraveghea şi după caz să fie în măsură să intervină în caz de necesitate cu mijloacele de primă intervenţie din dotare.
  5. Echipamentele electrice trebuie să fie executate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare (traseele de cabluri vor ocoli accesele pietonale şi vor fi protejate împotriva solicitărilor mecanice).
  6. La terminarea programului de lucru cu publicul, se vor deconecta aparatele / sistemele de încălzire, ventilare, climatizare locală, etc şi se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a celor a căror funcţionare nu este necesară.
  7. Persoanele care utilizează butelii alimentate cu gaze petroliere lichefiate, trebuie să asigure premergător verificarea etanşeităţii recipienţilor sub presiune, a regulatorului, furtunului de alimentare şi a aparatului consumator, interzicându-se folosirea flăcării în acest scop. Nu se vor utiliza buteliile în vecinătatea unor surse de căldură sau substanţe inflamabile (distanţa de siguranţă trebuie să fie la cel puţin 1 m de aparatele de încălzire şi 10 m faţă de sursele de căldură).
  8. În incinta standurilor din expoziţii se va interzice fumatul (cu excepţia locurilor special amenajate sau în spaţii fără pericol de incendiu).
  9. În cazul izbucnirii unui incendiu, cetăţenii vor părăsi imediat zona fără a crea  panică şi vor asigura accesul necesar forţelor specializate pentru intervenţie.
  10. Organizatorii vor asigura căile de acces libere pe cel puţin 2 laturi ale amenajăriilor în aer liber, spaţii închise precum şi accesul la sursele de alimentare cu apă pentru autospecialele de intervenţie (inclusiv măsurile necesare pentru evacuarea persoanelor cu dizabilităţi)