EXPIRARE TERMEN

Termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu expiră la data de 30 septembrie 2017.
Începând cu data de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancționare contravențională, pentru nedeținerea acestuia.
Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale cu amenzi cuprinse între 20.000-50.000 lei.
Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, ISU Maramureș reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ. Totodată, menționăm că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor. De asemenea, facem precizarea că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Reamintim faptul că pentru obținerea acestui act administrativ, instituția noastră nu percepe taxe.
În primele opt luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 361 solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.
În urma verificării documentațiilor tehnice a lucrărilor din teren, la nivelul județului Maramureș au fost emise 65 de avize de securitate la incendiu și 45 de autorizații de securitate la incendiu.
De asemenea, în perioada 01 ianuarie-31 august 2017, inspectorii de prevenire au derulat 381 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora  au aplicat 51 de amenzi în cuantum de 41000 lei.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistență tehnică de specialitate în 87 de cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legaliate.
Totodată, instituția noastră a elaborat o platformă on-line, sub formă de ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesate pentru eliberarea acestora.