ACTIVITATEA INSPECȚIEI DE PREVENIRE

În intervalul 06.10-12.10.2017, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș au executat 22 de controale, din care 9 controale la unități de învățământ și 13 controale inopinate cu ocazia Festivalului Castanelor.
Inspectorii de prevenire au constatat nereguli precum:
– exploatarea necorespunzătoare a instalației electrice;
– neefectuarea instructajului periodic a personalului în domeniul situațiilor de urgență;
– neîntocmirea planurilor de intervenție și neavizarea acestora.
Cu ocazia controalelor au fost aplicate și sancțiuni, din care 17 avertismente și 8 amenzi în cuantum de 5000 de lei.