Declaratii de avere şi interese

Inspector şef

 Prim adjunct al inspectorului şef

Adjunct al inspectorului şef
Şef Serviciu Logistic
Contabil Şef

Birou Resurse Umane

Serviciul Protecţie Civilă

Serviciul de Prevenire a Incendiilor

  Compartimentul Avizare – Autorizare

Compartimentul Evidență, analiză și prognoze preventive

Subunităţi