SĂRBĂTORI PASCALE ÎN SIGURANȚĂ

Pompierii maramureșeni vin în sprijinul cetățenilor cu măsuri de prevenire a situaților de urgență pe timpul defășurării slujbelor religioase din perioada Sărbătorilor Pascale. Astfel, pentru ca lăcaşurile  să fie ocrotite de furia focului, pompierii reamintesc tuturor persoanelor implicate în desfăşurarea manifestărilor că trebuie să cunoască şi să aplice următoarele măsuri de apărare împotriva incendiilor:

  • limitarea accesului credincioşilor în incintă peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii panicii în caz de accidente;
  • confecţionarea unor stative metalice pentru depunerea lumânărilor aprinse şi amplasarea acestora la distanţe corespunzătoare faţă de elementele combustibile din construcţia bisericii;
  • stingerea lumânărilor la terminarea slujbei religioase şi depunerea lor în afara bisericii, în locuri special amenajate;
  • supravegherea permanentă de către o persoană special desemnată a zonelor în care se folosesc surse de foc deschis, altor mijloace de încălzire, pe toata durata funcţionării lor, stingerea focurilor ori scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi de încălzit, înainte de părăsirea şi încuierea bisericii;
  • interzicerea depozitării materialelor combustibile în poduri şi balcoane şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru păstrarea lor;
  • verificarea înaintea manifestărilor cu public numeros de către personal specializat a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, precum şi a coşurilor de evacuare a fumului;
  • dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare;
  • marcarea vizibilă a ieşirilor şi menţinerea liberă a acestora pentru evitarea producerii de accidente;
  • aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, la începutul şi pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, a măsurilor de protecţie antiincendiu specifice, îndeosebi a celor privind utilizarea focului deschis şi evitarea supraaglomerărilor;
  • aplicarea imediată şi cu hotărâre, în faza incipientă, a măsurilor de lichidare a oricăror începuturi de incendiu izbucnite în zonă.

 
Personalul Inspecției de Prevenire a făcut verificări și a oferit sprijin personalului din  lăcașurile de cult din județul Maramureș, în vederea respectării și aplicării măsurilor de prevenire a diferitelor situații de urgență.
De asemenea,  în Noaptea de Înviere pompierii maramureșeni vor fi la datorie ei asigurând măsurile de apărare împotriva incendiilor la lăcașurile de cult pe timpul desfășurării Slujbei de Înviere .