COD PORTOCALIU

În contextul emiterii codului  portocaliu hidro, în data de 23.02.-24.02.2017, orele 02:0014:00,  în bazinul Tisa, grupa operativă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș împreună cu specialiști din cadrul Sistemului de Gospodărire al Apelor Maramureș monitorizează râurile din județul Maramureș, care intră sub incidența codului. De aemenea, comitetele locale pentru situații de urgență au fost avertizate cu privire la codul portocaliu și au luat următoarele măsuri:
– s-a instituit serviciul de permanență la sediul primăriei;
– s-a avertizat populaţia din localităţile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundaţii;
Tot prin grija comitetelor locale  se vor lua următoarele măsuri :
– îndepărtarea materialelor ce pot obtura cursurile de apă la formarea torenţilor;
– supravegherea permanentă, pe durata avertizării, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor;
– luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor inundațiilor;
– pregătirea unor spații pentru adăpostirea și cazarea persoanelor evacuate, respectiv pentru depozitarea bunurilor materiale ale acestora;
– asigurarea populației sinistrate cu apă potabilă, alimente și materiale de cazarmament de strictă necesitate;
– asigurarea şi completarea, acolo unde este cazul, a mijloacelor şi materialelor necesare în situaţii de urgenţă conform normativelor în vigoare;
– pregătirea şi verificarea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici;
– asigurarea asistenței medicale și aplicarea măsurilor de evitare a apariției unor epidemii;
– exercitarea responsabilităţilor şi competenţelor conform prerogativelor legale, fără excepţie.
Pompierii maramureșeni vor monitoriza permanent zonele cu posibil risc de inundație și vor interveni prompt pentru salvarea persoanelor și a bunurilor sau înlăturarea efectelor inundațiilor.