ACTIVITATEA INSPECȚIEI DE PREVENIRE

În intervalul 26.02-05.03.2017, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș a efectuat 4 controale din care 3 la instituții, 1 control inopinat. Tot în această perioadă au fost înregistrate :

  • Cereri de avize de securitate la incendiu : 5;
  • Cereri de autorizaţii de securitate la incendiu : 7;
  • Avize de securitate la incendiu emise: 1;
  • Autorizații de securitate de la incendiu emise: 2;
  • Cereri de eliberare a avizului de securitate la incendiu respinse 5;
  • Cerei de eliberare a autorizației de securitate la incendiu respinse: 2;

Pe timpul controalelor au fost depistate 17 de nereguli din care 4 au fost remediate pe loc.  De asemenea au fost aplicare și 4 sancțiuni: 3 avertismente și o amendă în cuantum de 500 lei.
Personalul Inspecției de Prevenire a efectuat săptămâna trecută instruiri pe linie de situații de urgență cu directorii de școli și primarii din zona Satulung, unde s-au dezbătut probleme legate de obținerea autorizațiilor  de securitate la incendiu și  criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență.