Solicitare informații. Legislație

Responsabil L544/2001

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea 544/2001: Telefon : 0262-211212; 0262-211213; Fax: 0262-214981; 0262-214921; E-mail:contact@isumm.ro Program cu publicul: Luni-Vineri 8:00-16:00  

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Art. 1. – Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia României si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României. Art. 2. – În sensul prezentei legi: a) prin autoritate