Extras Plan de pregătire în anul 2019 – pentru administraţiile publice locale

Planul pregatire in domeniul situatiilor de urgenta – administratia publica locala – 21.01.2019

Anexa nr. 1 – Planificarea numerica – administratia publica locala – 21.01.2019

Anexa nr. 2 – Planificarea nominala – administratia publica locala – 21.01.2019

Anexa nr. 3 – Planificarea prin antrenamente, exercitii, concursuri – administratia publica locala – 21.0.2019

Anexa nr. 4 -Tematica orientativa SVSU – administratia publica locala – 21.01.2019

Anexa nr. 5 – Furnizori – administratia publica locala – 21.01.2019

Anexa nr. 6 – Evidenta privind componenta serviciului- operatori economici cu sursa de risc -21.01.2019